ไม่พบผลการค้นหา
ประธานวิปฝ่ายค้าน หวั่นศาลรัฐธรรมนูญตีตกแก้ไขรัฐธรรมนูญ สังคมเกิดความขัดแย้ง

สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงผลการประชุมว่าวันนี้ได้คุยเรื่องประเมินการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนพึงพอใจการทำงานว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบชี้ข้อบกพร่องของรัฐบาลที่ควรนำไปปรับปรุง และมั่นใจว่าหลายประเด็นที่นำมาอภิปรายทำให้สังคมตระหนักและเห็นชัดเจนว่าไม่ควรเกิดขึ้น มีทั้งเรื่องที่ผิดกฎหมาย และจริยธรรม โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะติดตามจนถึงที่สุดทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง ให้สอดคล้องกับการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้

ส่วนการประชุมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ที่จะเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่รับเรื่องไว้ซึ่ง มีนัยต่อการพิจารณาในวาระที่ 3 ที่เดิมกำหนดไว้ประมาณกลางเดือน มี.ค. ซึ่งหากศาลวิเคราะห์เป็นเชิงบวกการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าต่อได้ แต่หากวินิจฉัยออกมาในทางลบจะส่งผลต่อหลายเรื่อง ที่น่าห่วงมากสุดคือทางสังคม ที่จะชวนให้เกิดความขัดแย้งตามมา

ซึ่งสิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้คือรีบทำหนังสือขอให้รัฐธรรมนูญรับฟังความเห็นให้กว้างขวางมากขึ้นตามมติที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้

ทั้งนี้ ฝ่ายค้าน รัฐบาลและสภาได้ให้ความมั่นใจว่าใน 2 วันนี้การประชุมเรื่องรัฐธรรมนูญต้องจบวาระ 2 โดยสมบูรณ์ ในส่วนของเนื้อหายังมีบางส่วนที่เห็นไม่ตรงกัน เช่น เรื่อง ส.ส.ร. ที่เห็นตรงกันว่ามาจาก 200 คน แต่ฝ่ายค้านต้องการให้แบ่งเขตจังหวัด แต่ฝ่ายรัฐบาลต้องการให้แบ่งเขตย่อย รวมทั้งการโหวต ที่ร่างเดิมกำหนด 3 ใน 5 พอมาถึงชั้นกรรมาธิการกำหนดเป็น 2ใน 3 ซึ่งฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย จึงต้องขอแสดงเหตุผล ให้กลับไปใช้เสียง 3 ใน 5 เหมือนเดิม

นอกจากนี้ ยังมีหลายประเด็นที่ยังเห็นต่าง จึงให้วิปแต่ละพรรคไปหารือกันภายในให้ชัดเจน ก่อนนำเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขออยู่ให้การประชุมครั้งนี้ฝ่ายค้านเข้าร่วมให้ครบมากที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :