ไม่พบผลการค้นหา
กมธ.งบฯ ปี66 ลงมติผ่านงบฯ โครงการจัดซื้อบินรบ F-35A ด้วยคะแนนเสียง 45 ต่อ 22 เสียงเห็นชอบให้ ทอ.ของบฯ 360 ล้านบาท พร้อมกับลงมติเสียงข้างมากปรับลดงบฯ โครงการจัดหาสปายแวร์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 ส.ค. 2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมี วราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.เป็นประธานการประชุม ได้มีการลงมติในข้อเสนอที่คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ขอปรับลดงบประมาณโครงการจัดซื้อ F-35 A ของกองทัพอากาศ (ทอ.) จำนวน 738,269,000 บาท ซึ่ง ทอ. ขออุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 369,134,500 บาท

ผลการลงมติของที่ประชุมกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ของ ทอ. ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 45 คน ไม่เห็นด้วย 22 คน งดออกเสียง 1 คน เท่ากับว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ทอ. จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A ด้วยวงเงิน 369 ล้านบาทเศษ

โดยผู้ที่ยกมือเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของ ทอ. คือกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล เช่น สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เอกราช ช่างเหลา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

ขณะที่ผู้ยกมือค้านคำอุทธรณ์ ได้แก่ กรรมาธิการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ รวมถึง พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล

ส่วนผลการลงมติที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ลงมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณโครงการจัดหาระบบรวบรวมและประมวลผลข่าวกรองชั้นสูง ของ บช.ปส. หรือสปายแวร์ เพกาซัส วงเงิน 350 ล้านบาท ด้วยคะแนน 42 ต่อ 20 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 เสียง