ไม่พบผลการค้นหา
แม่ค้าคนกลางชี้ "ถ้าเราไม่ขาย ของในสวนทิ้งหมด"
Apr 24, 2020 13:45

ราคาผลไม้ตกต่ำสร้างความลำบากให้ทั้งเกษตรกรและแม่ค้าคนกลาง ผู้ขายต้องยอมระบายของออกแม้ไม่ได้ราคาเพื่อลดผลผลิตเน่าเสีย

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/XwEZs-UBd