ไม่พบผลการค้นหา
ประชาชน ไม่มั่นใจสิทธิการเข้าถึง 'เงินเยียวยาโควิด' เดือนละ 5 พันบาท 3 เดือน
Apr 2, 2020 12:13

'วอยซ์ออนไลน์' สำรวจการรับรู้ของประชาชนเรื่อง 'เงินเยียวยาโควิด 5 พันบาท' พบส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจสิทธิการรับเงิน ฟากคลังฯ ย้ำ ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้เงินช่วยเหลือทุกราย

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/hl8QBD3qs