ไม่พบผลการค้นหา
ภาคประชาสังคมต้านอะไร เมื่อไทยจะเข้า CPTPP
May 25, 2020 16:31

'เอฟทีเอ ว็อทช์' ชี้ไทยไม่ควรเข้า CPTPP ชู 3 ข้อถกเถียงหลัก เกษตรกรและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อ-การเข้าถึงยา-ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขณะกรมเจรจาการค้าฯ ออกมาแย้งความสำคัญ "ไม่ตกขบวนห่วงโซ่การผลิตโลก"

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/KawU9B2K5