ไม่พบผลการค้นหา
ตุลาการผิดเลน !
ผลสอบสลายชุมนุม พฤษภา’53 “เหมือนผัวเมียทะเลาะกัน”
เสื้อแดง เหยื่ออยุติธรรม
ปล่อยคาราวานหาเสียงรอบ กทม.
พ.ร.บ.มั่นคงไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
'ความเป็นไทย' ในโลกแคบ
'ประชาธิปไตยสมบูรณ์' อยู่ตรงไหน
บรรยากาศหลังยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย ''ประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ลืม''
ดีเดย์ทีวีดิจิตอล
SML โครงการประชานิยมหรือพัฒนาชุมชน
ขึ้นราคาก๊าซไม่กระทบคนจน
ประวัติและผลงาน ก้าวย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์
'เฉลิม' เผย ระเบิด M79 หวังผลห้องทำงานตนเองใน ศรส.
ทางออกข้าวไทย พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน ?
"ปรองดองต้องเริ่ม...แต่อย่าเร่ง"
เผายางรถยนต์ 56 จุด 7 อ. จังหวัดยะลา
"วังน้ำเขียวโมเดล" ปฏิรูปป่าอย่างยั่งยืน
สถาบันโพธิคยา 'ติดอาวุธให้กองทัพธรรม'
รุกพื้นที่อุทยานเขาแหลมหญ้าคืบไปกว่า50%
เลือกตั้ง 50 ผู้ว่า กทม.
Feb 10, 2013 07:43

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 

 

ในขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังเข้มข้น กลับไม่มีผู้สมัครรายใดกล่าวถึงปัญหาโครงสร้าง กทม.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2528 ซึ่งมีทั้งปัญหาที่รัฐบาลยังไม่ได้กระจายอำนาจให้ผู้ว่า กทม.อย่างเพียงพอ และปัญหาที่อำนาจยังรวมศูนย์อยู่ศาลากลาง ไม่กระจายไปตามเขตต่างๆ

 

หลายฝ่ายกำลังผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้าง กทม.ใหม่ ซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ มีความเห็นสอดคล้องกันในหลักใหญ่ ว่าควรแบ่ง กทม.เป็น 2 หรือ 3 นครย่อย มีผู้ว่านครที่มาจากการเลือกตั้ง และมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขต 50 เขต ในขณะที่ยังมีผู้ว่า กทม.ดูแลภาพรวมอยู่

 

ภาคประชาชนที่สนับสนุนการปรับโครงสร้าง กทม.อย่างแข็งขันคือ สภาองค์กรชุมชน กทม. ซึ่งณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม. สุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กทม. และทินกร จรรยา จากสภาองค์กรชุมชน เขตดอนเมือง จะชี้ให้เห็นว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องการให้เลือกตั้ง ผอ.เขต ซึ่งหากฝ่ายการเมืองยังชักช้า พวกเขาก็พร้อมจะล่าหมื่นชื่อ เสนอกฎหมายสู่รัฐสภา

 
 
หลังบันทึกเทปรายการ Intelligence เมื่อวันจันทร์ คุณสุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ได้เสียชีวิตเมื่อรุ่งสางวันพุธที่ 5 ก.พ.56 ด้วยโรคหัวใจ
 
 
คุณสุรศักดิ์เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเขตจตุจักร รองประธานคณะกรรมการกิจสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ และอดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรุ่นที่ 1 ซึ่งได้ผลักดันการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนและการกระจายอำนาจตลอดมา ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่า
 
 
Voice TV ขอแสดงความเสียใจร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรไว้ ณ ที่นี้
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog