ไม่พบผลการค้นหา
ใน 2 เดือนเมียนมามีผู้เสียชีวิตจากโควิดกว่า 3 พันราย มากกว่าระลอกที่หนึ่งและสองรวมกัน เหตุเกิดจากระบบสาธารณสุขล้มเหลวเพราะระบอบรัฐบาลทหาร

เมียนมาเผชิญกับภาวะจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ระลอกล่าสุดมีจำนวนมากกว่าระลอกที่หนึ่งและระลอกที่สองรวมกัน อันเป็นผลมาจากการบริการจัดการที่ล้มเหลวของกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวงภายใต้การควบคุมของคณะรัฐบาลทหาร 

การแพร่ระบาดตั้งแต่ระลอกที่หนึ่งและระลอกที่สอง เมียนมามีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมกัน 3,216 ราย อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ เมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 3,921 ราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากระลอกหนึ่งและระลอกสองรวมกัน โดยตัวเลขดังกล่าวมาจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวงที่ควบคุมและจัดการโดยคณะรัฐบาลทหาร จึงเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าตัวเลขที่ปรากฏนั้นน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะยังมีผู้ที่เสียชีวิตในบ้านที่กระทรวงยังไม่นับเข้ากับสถิติ 

ด้านสถานการณ์โควิดในเมืองย่างกุ้ง มีองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ขนส่งศพไปยังสุสานรายงานว่า แต่ละวันมีศพถึง 1,500 - 2,000 ศพต่อวัน โดยจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นผลโดยตรงมาจากความล้มเหลวของระบบสาธารณสุขที่กำกับโดยรัฐบาลทหาร สถานการณ์โควิดในย่างกุ้งผู้ป่วยจึงถูกบังคับให้รักษาตัวที่บ้าน ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า รัฐบาลทหารสั่งไม่ให้โรงงานออกซิเจนเติมถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิดในเมืองย่างกุ้งที่รักษาตัวที่บ้านต้องขาดแคลนถังออกซิเจนจนเสียชีวิต

“การเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการขาดแคลนออกซิเจน ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลและไม่ได้รับออกซิเจนทางการแพทย์ โรงพยาบาลกำลังทยอยปฏิเสธผู้ป่วย” ชายผู้ทำงานในองค์กรการกุศลกล่าวถึงสถานการณ์ระบบสาธารณสุขในย่างกุ้ง 

นอกจากปัญหาระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลวและปัญหาขาดแคลนออกซิเจนแล้ว รัฐบาลยังได้ควบคุมตัวและออกหมายจับบุคลากรทางการแพทย์กว่าพันคนที่เคยนัดหยุดงานเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของนายพลมิน ออง หลาย และยังมีบุคคลากรปฏิเสธที่จะทำงานภายใต้รัฐบาลทหารอีกด้วย จึงส่งผลให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรและคนไข้ล้นโรงพยายาลจนไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้ 

ปัจจุบันเมืองย่างกุ้งมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดในประเทศ รองลงมาคือมัณฑะเลย์ อิรวดี พะโค และรัฐมอญ โดยการแพร่ระบาดในเมียนมาพบเชื้อไวรัสทั้งหมด 4 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์อัลฟา เบตา เดลตาและเคปปา สถิติปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมาระบุว่า มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 269,525 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 7,111 ราย 

ที่มา: Irrawaddy