ไม่พบผลการค้นหา
ผู้หญิงบางส่วนมองว่าราคาผ้าอนามัยยังอยู่ในระดับที่รับได้ แต่เห็นว่าการลดภาษี แวตที่ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 7 ลงมา จะช่วยผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ยังแสดงความกังวลถึงคุณภาพของผ้าอนามัยหากรัฐบาลจะออกมาแจกฟรี

คำตอบสำหรับคำถามว่า "ผ้าอนามัยสมัยนี้แพงไปไหม" คงมีความหลากหลายกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ตอบคำถามนี้ ใช้ผ้าอนามัยแบบใด ราคาเท่าไหร่ รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ต้องเสียต่อครั้งกับรายได้แล้วมากหรือน้อยอย่างไร 

แต่สิ่งที่ผู้หญิงในช่วงวัยที่ยังต้องใช้ผ้าอนามัย คือเริ่มตั้งแต่อายุ 11 - 14 ปี ไปจนถึงอายุ ประมาณ 51 ปี ตามข้อมูลจาก MedlinePlus ศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ภายใต้หอสมุดแห่งชาติแห่งชาติสหรัฐอเมริกา คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือสิ่งจำเป็นในชีวิตของพวกเธอ และล่าสุด 'สิ่งจำเป็นในชีวิต' ชนิดนี้กำลังเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ถึงราคาขายที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าแพงเกินไปหรือไม่ รวมถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องประเภทการเก็บภาษีผ้าอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน

วอยซ์ออนไลน์ ลงพื้นที่สอบถามประชาชนที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือนนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้หญิงผู้ตอบข้อซักถามหลายคนมองว่าราคาผ้าอนามัยที่ต้องจ่ายในปัจจุบันไม่ได้ถือว่าแพงมากจนรับไม่ไหว แต่หากสามารถปรับลดเรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ในอัตราร้อยละ 7 ได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี 

'ณัฐสุดา ด่านวิวัฒน์พร' และ 'สุพพัต เสนาบุตร' พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ราคาผ้าอนามัยที่ต้องจ่ายต่อเดือนตกอยู่ที่ประมาณ 200 บาท ซึ่ง ณ ตอนนี้ ยังถือเป็นราคาที่รับได้อยู่ และมองว่ายังก็เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็น

voxpop ผู้ใช้ผ้าอนามัย
  • 'ณัฐสุดา ด่านวิวัฒน์พร' (ขวา) และ 'สุพพัต เสนาบุตร' (ซ้าย)

ขณะที่ 'อารี กสิพันธ์' แม่ค้าร้านพวงมาลัย กล่าวว่า สำหรับเธอ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียต่อเดือนให้กับผ้าอนามัยไม่แพง เนื่องจากเธอไม่ได้ใช้จำนวนเยอะเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ก็ย้ำว่าผ้าอนามัยเป็นของที่ผู้หญิงต้องใช้และไม่สนับสนุนหากจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมจากปัจจุบัน

voxpop ผู้ใช้ผ้าอนามัย
  • 'อารี กสิพันธ์' แม่ค้าร้านพวงมาลัย

ทั้งนี้ การสำรวจก็ยังพบว่ามีผู้หญิงหลายคนที่มองว่าราคาผ้าอนามัยในปัจจุบันค่อนข้างสูง 'มาริสา มหาวงศ์' นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กล่าวว่า เธอมองว่าหากราคาผ้าอนามัยถูกลงก็จะสามารถนำเงินที่เสียไปราว 200 - 300 บาท/เดือน ไปใช้ทำอย่างอื่นได้ 

voxpop ผู้ใช้ผ้าอนามัย
  • 'มาริสา มหาวงศ์' นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ลดภาษี VAT - แจกฟรีเลยดีไหม ?

จากการสำรวจในครั้งนี้ ผู้หญิงทุกคนที่ล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า หากผ้าอนามัยเป็นสินค้าที่ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) อัตราร้อยละ 7 ได้ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย


"มันเป็นของที่ต้องใช้นะคะ จะมาเก็บ (ภาษี) อะไรมากมาย" อารี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนกลับแสดงความกังวลถึงมาตรฐานและคุณภาพของผ้าอนามัยหากจะมีการแจกผ้าอนามัยฟรีตามสถานพยาบาลของรัฐเช่นเดียวกับถุงยางอนามัย

'อารี' ชี้ว่า หากจะมีการแจกผ้าอนามัยฟรีก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่ง แต่ผู้หญิงแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปกับการใช้ผ้าอนามัย การมีตัวเลือกในการซื้อผ้าอนามัยยังเป็นเรื่องจำเป็น เช่นเดียวกับ 'ณัฐสุดา' ที่มองว่า ผู้หญิงแต่ละคนมีความนิยมใช้ผ้าอนามัยไม่เท่ากันและไม่มั่นใจว่าผ้าอนามัยแจกฟรีจะทำออกมารองรับทุกคน

ส่วน 'กมลชนก ปรียากร' นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง สะท้อนมุมมองในเชิงธุรกิจว่า น่าจะทำให้บริษัทผู้ผลิตเสียผลประโยชน์และมองว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงได้

voxpop ผู้ใช้ผ้าอนามัย
  • 'กมลชนก ปรียากร' นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

แม้ตัวเลขราคาผ้าอนามัยในประเทศไทยยังเป็นเรื่องถกเถียงว่าแพงเกินไปหรือไม่ แต่อุตสาหกรรมที่เล่นอยู่บนสิ่งจำเป็นของผู้หญิงทั่วโลกยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากงานวิจัย 'ตลาดผ้าอนามัยทั่วโลกทั้งในมิติของประเภทสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การประมาณการอนาคตคู่แข่ง และโอกาส ระหว่างปี 2012 - 2022' พบว่า ตลาดผ้าอนามัยทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 18,426 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 557,017 ล้านบาท ในปี 2560 และจะพุ่งขึ้นไปสูงถึง 26,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 792,000 ล้านบาท ในปี 2565 หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 6.07 voxpop ผู้ใช้ผ้าอนามัย

สุดท้ายประเด็นเรื่อง 'ราคาผ้าอนามัย' คงต้องกลับมาทบทวนบนฐานการศึกษาราคาผ้าอนามัยเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ของประชาชน อีกทั้ง หากจะมีการแจกผ้าอนามัยฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รัฐบาลก็ต้องทำให้มั่นใจว่าผ้าอนามัยฟรีเหล่านั้นจะมีคุณภาพและความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพศหญิงหรือไม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :