ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนผ่านเวทีซักฟอกไปด้วยดี ชี้งานรัฐบาลยังไม่จบ เดินหน้าผลักดันหลายโครงการให้เม็ดเงินสู่ฐานราก วอนคนไทยก้าวข้ามกับดักในอดีตร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 20 ก.พ. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวผ่านพอดแคสต์ เพจไทยคู่ฟ้า ว่า วันนี้นายกฯ ขอมาพบกับทุกคนหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ติดตามการผลอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภา ซึ่งวันนี้ได้มีการลงมติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามงานของรัฐบาลนั้นต้องมีความต่อเนื่อง ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลก็ได้พยายามทำอย่างเต็มที่

แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยากจะขอความร่วมมือพวกเราทุกคนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีหลายอย่างซึ่งต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้รัฐบาลของได้เริ่มต้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และพวกเราต้องทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆ กัน โดยในหลักการนั้นมีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สำหรับแนวทางที่สำคัญ 4 ประการคือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.ยกระดับคุณภาพชีวิต 3. ขยายสิทธิ์และสวัสดิการ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยังมีอื่นๆอีกมากมาย แต่ผลงานที่ปรากฏอยากให้ประชาชนได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความสำเร็จช่วงหลายปีที่ผ่านมาผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การสร้างถนนที่มีหลายสาย รถไฟฟ้า การคมนาคมต่างๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งหลายๆเรื่องต้องดำเนินการต่อไป โดยวันนี้เม็ดเงินลงไปจำนวนมากเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เม็ดเงินที่มีจำนวนจำกัดนี้ลงไปสู่ฐานรากให้มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปมากในอนาคต เราต้องเห็นผลสัมฤทธิ์ออกมาตามลำดับ

นายกรัฐมนตรี ยังขอฝากทุกคนต้องร่วมมือเป็นกำลังใจอย่าขัดแย้งกันเพียงเท่านั้น ประเทศไทยมีศักยภาพมากมาย โดยรัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างความเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทุกคนอาจเห็นได้ว่าการพาประเทศไปสู่แนวหน้าหรืออยู่ในสายตาชาวโลกนั้นเป็นไปได้ และเรามีความพร้อมเพียง แต่พวกเราทุกคนต้องก้าวข้ามกับดักต่างๆในอดีต เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลาน โดยยึดแนวคิดรวมไทยสร้างชาติและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่า จะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง