ไม่พบผลการค้นหา
'ชัชชาติ' เซ็น MOU ศาลยุติธรรม พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งกรรมการชุมชนฯ ดูแล ลดปัญหาเหลื่อมล้ำ เลขาฯ สนง.ศาลยุติธรรม ระบุ ระบบครอบคลุมนักโทษทางการเมือง

เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม 

จีระพัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ทำความตกลงร่วมมือกันในการดูแลพี่น้องประชาชน สร้างระบบประเมินความเสี่ยง ประกอบดุลพินิจการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว เป็นการลดวงเงินหรือลดหลักประกันของผู้ต้องหาหรือจำเลย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชน ที่จะเข้ามากำกับดูแลผู้ต้องหา ภายหลังศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะช่วยกันสอดส่องดูแล รับรายงานตัว และให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สังคมปลอดภัย ให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกัน ชาว กทม.จะได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาขังผู้ไม่ควรถูกขัง ปล่อยผู้ไม่ควรถูกปล่อย 

ชัชชาติ กล่าวว่า กทม.ขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ กทม. มีนโยบายที่จะทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี เพราะบางคนอาจไม่มีหลักทรัพย์ในการจ่ายค่าประกันตัว 

อย่างไรก็ตาม กทม.มีชุมชนถึง 2,000 ชุมชน และมีคณะกรรมการ ประธานชุมชนที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรมได้ เราจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายอำนาจให้กับชุมชนช่วยดูแลกันเอง และประธานชุมชนเองก็จะช่วยให้ความมั่นใจกับศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวได้หลังจากนี้จะส่งรายชื่อกรรมการชุมชนที่พร้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลกับทางศาลเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

โดยบ่ายวันนี้ จะมีการอบรมกรรมการชุมชน จากนั้น กทม.จะส่งรายชื่อกรรมการชุมชนให้กับศาลยุติธรรมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เมื่อมีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าสู่ระบบ ศาลจะประสานไปยังผู้กำกับดูแลว่าสมัครใจที่จะดูแลหรือไม่ ทำให้การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปอย่างชัดเจน และเรียบร้อย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถาม จีระพัฒน์ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมว่า ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวนี้ครอบคลุมถึงนักโทษทางการเมืองที่ยังไม่ได้มีการพิพากษา แต่ถูกฝากขังหรือไม่ จีระพัฒน์ กล่าวเพียงว่า ระบบนี้ใช้เป็นการทั่วไปสำหรับประชาชนอยู่แล้ว ไม่ได้ระบุข้อหาพิเศษแต่อย่างใด