ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การฉีดวัคซีนแบบปูพรมวันแรกราบรื่น ครึ่งวันฉีดแล้ว 1.4 แสนราย ตรงตามเป้าหมาย ยืนยันทุกคนต้องได้ฉีด

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. ผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 179,886 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย เสียชีวิตสะสม 1,269 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 174,048,559 ราย เพิ่มขึ้น 327,663 ราย เสียชีวิต 3,743,935 ราย เพิ่มขึ้น 7,677 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา 34,210,782 ราย 2. อินเดีย 28,909,604 ราย 3. บราซิล 16,947,062 ราย 4. ฝรั่งเศส  5,712,753 ราย 5. ตุรกี  5,287,980 ราย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงภาพรวมการเริ่มฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เป็นวันแรกว่า วันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อ มีเป้าหมายในการฉีด 10,000 คน โดยจะมีผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน ดังนี้ ผู้พิการ 250 คน เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานให้บริการประชาชน 750 คน ครู 4,000 คน ประชาชนที่จองไว้ล่วงหน้า 5,000 คน

นพ.โอภาส กล่าวว่า ระบบการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายพอสมควร ยอดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.ถึงวันที่ 6 มิ.ย.มีจำนวนทั้งสิ้น 155,028 คน  ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแล วันละ 374 คน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วประชาชนได้รับบริการการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว 50 นาทีต่อคน

นพ.โอภาส.jpg

นพ.โอภาส กล่าวว่า วันนี้มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ โดยรายงานเมื่อเวลา 12.00 น. จากจุดฉีดวัคซีน 986 แห่ง มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 143,116 คน แบ่งเป็นผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 73,273 คน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค 21,924 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 12,081 คน

นพ.โอภาส กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีแออัดหรือติดขัด แม้จะมีบางจุดที่เกิดปัญหาบ้าง เช่น ชื่อตกหล่นหลังการจองผ่านระบบหมอพร้อม  แต่สถานการณ์การฉีดเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะมีการรายงานจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่อสื่อมวลชนเป็นระยะๆ

นพ.โอภาส ยังกล่าวถึงกรณีที่บางสถานพยาบาลเลื่อนการฉีดวัคซีนว่า กระทรวงสาธารณสุข พยายามฉีดวัคซีนให้ได้ตรงตามวันที่นัดหมาย เว้นแต่มีเหตุขัดข้องบางประการก็จะมีการนัดหมายในวันถัดไป เพราะบางจุดบริการ อาจมีการนัดหมายเกินโควตาที่ได้รับวัคซีน ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน เราจะพยายามฉีดให้ตรงกับที่ได้นัดหมายไว้ให้มากที่สุด