ไม่พบผลการค้นหา
กรมแพทย์แผนไทย ย้ำบริการการแพทย์แผนไทยใน รพ.กลับมาให้บริการแล้ว ทั้งตรวจรักษา จ่ายยาแผนไทย แต่การทำหัตถการ นวดรักษาจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการให้บริการในคลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลนั้น เปิดให้บริการแล้ว สามารถรับบริการการตรวจรักษา การจ่ายยาแผนไทย แต่การทำหัตถการ การนวดรักษา จะพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนการประคบร้อน สามารถทำได้ แต่ลูกประคบ ต้องใช้แค่ครั้งเดียว ไม่ใช้ซ้ำ  

พร้อมกับย้ำว่าการมาสถานพยาบาล ควรมาเมื่อจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการเพิ่มเชื้อและแออัด โดยที่สถานพยาบาลมีการจัดจุดบริการ คัดกรองผู้ป่วย และวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และมีระยะห่างระหว่างบุคคล 

ซึ่งคนไข้ที่มารับปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และหลังรับบริการต้องดูอาการตนเองอีก 14 วันด้วย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนให้บริการทำหัตถการ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนและเบาะนั่ง

Photo by Toa Heftiba on Unsplash