ไม่พบผลการค้นหา
'แพทองธาร' ส่งการบ้าน 5 ข้อทำให้คนไทยมีชีวิตดี ชูสโลแกน "ไทยทำ ไทยใช้ ไทยฉลาด" วอนเลือกเพื่อไทย มาสานงานทุกอย่างให้เป็นจริง

วันที่ 24 เม.ย. 2565 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ในห้องข้อ : อนาคตที่เพื่อไทย อยากทำให้ประชาชน พ้นจากวิกฤตหลุมดำว่า

ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมฯ ขอยืนยันว่า เราจะไม่ทิ้งคนรากหญ้าที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อนำพาให้พ้นความยากจน ในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศ พร้อมยืนยันว่า เพื่อไทยจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาประเทศเพื่อชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าเป้าหมาย

สำหรับการแก้ปัญหาของประเทศนั้น วันนี้ตนขอส่งการบ้าน 5 เรื่อง ดังนี้ 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลถกระจายอำนาจสู่ประชาขน โดนส่งเสริมเรื่องสาธารณสุขในท้องถิ่น 2.ดังศักยภาพคนไทยโดยใช้ Soft Power คือหนึ่งคนหนึ่งครอบครัว เพื่อที่จะได้ใช้ศักยภาพ

พร้อมเปิดเผยว่า จากที่ตนไปหาคุณพ่อ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯในต่างประเทศ ก็ได้เจอคนไทยในหลากหลายอาขีพธุรกิจซึ่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆ ฉะนั้นถ้าเราควรดึงศักยภาพคนออกมาได้ซึ่งจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

และการบ้านข้อที่ 3.คือการใช้เทคโนโลยี AI ในการเกษตรเพื่อเกษตร 4.ปรับเปลี่ยนภาครัฐด้วยดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital transformation)ในระบบราชการเพื่อแก้ทุจริต พัฒนาการบริการประชาชนให้สะดวกมากขึ้น

และ 5.เตรียมคนไทยเข้าสู่ยุค เมตาเวิร์ส เพราะโลกเสมือนจริงจะนำหน้าโลกความเป็นจริง ซึ่งต้องฝึกคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเข้าถึงไปพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรม และสิ่งสุดท้ายจะเพิ่มนักท่องเที่ยวอีก 80 ล้านคนภายใน 4 ปี

โดยใช้นโยบาย "ไทยทำ ไทยใช้ ไทยฉลาด" ซึ่งเราจะทำหลังรัฐบาลยุบสภา พร้อมเชื่อว่าพร้อมเปลี่ยนประเทศไทยให้มีความหวัง ไม่สิ้นหวังเหมือนทุกวันนี้

พร้อมมั่นใจถ้าเพื่อไทยได้บริหารประเทศ 8 ปีแบบนี้ ก็จะไม่มีใครอยากย้ายประเทศ และเป้าหมายต่อไปเพื่อไทยคือแลนด์สไลด์ จึงจะทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้