ไม่พบผลการค้นหา
ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยอมรับจัดหาวัคซีนช้า แถลงกราบขออภัยพี่น้องประชาชน ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ก็จัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ล่าสุดเผยไทยเข้าร่วม ‘โคแวกซ์’ แต่ยังไม่ได้ลงนามความร่วมมือ

วันที่ 21 ก.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการแถลงข่าว กลไกกระบวนการจัดหาวัคซีน โดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนเป็นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีความเกี่ยวพันในเรื่องของภาระงบประมาณ และสัญญาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง จึงเป็นที่มาของความรับรู้ว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่ควรจะเป็น โดยทั้งหมดเป็นเพราะข้อจำกัดที่มี

และต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ก็จัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิด เราไม่เคยประสบพบเจอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาก่อน รวมถึงสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหมายไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งทำให้เกิดการระบาดระบาดขั้นรุนแรงกว่าปีที่แล้ว ทำให้จัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ ก็ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

นพ.นคร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ต่อไปข้างหน้า สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเร่งจัดหาวัคซีน โดยพิจารณาจากผู้ผลิตวัคซีนรุ่นที่ 2 หรือที่สามารถตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ เพื่อให้ส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

เราก็ยังอยู่ในการเข้าร่วมกับโครงการโคแวกซ์ เพียงแต่ยังไม่มีการลงนามในการทำความร่วมมือจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการเตรียมการ ได้มีการเริ่มเจรจา ประสานงานไปที่องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวี (Gavi)  เพื่อเจรจาขอจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโคแวกซ์ มีเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนในปี 2565 เพิ่มเติมจากการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนเพียงลำพัง

121.JPG


ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำหรับประเด็นขั้นตอนการจัดหาวัคซีนนั้น การวิพากษ์วิจารณ์โดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จะทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อน ซึ่งหลายเรื่องไม่เป็นธรรมกับคนทำงาน ที่กำลังทำงานอย่างหนักหน่วง

เมื่อสิ่งที่เรากำลังดำเนินการ ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ท่านคาดหมายหรือท่านประสงค์จะให้เป็น ท่านจะโยนข้อหาเรื่องการทุจริต การมีเงินทอน เรื่องอะไรทั้งหลายมาซึ่งไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ขอยืนยันว่าภายใต้การกำกับดูแลของ รมว.สาธารณสุข ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวง ตรวจสอบได้ไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด"

นพ.ศุภกิจ กล่าวตอนหนึ่งว่า การฉีดวัคซีนของประเทศเราไม่ได้น้อยหน้าต่างประเทศสักเท่าไหร่ อยากกราบเรียนให้ประชาชนทราบว่าเราทำงานกันหนักทำงานตลอดเวลา