ไม่พบผลการค้นหา
ศบค.พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากบังคลาเทศ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ป่วยสะสม 3,351 ราย รักษาหาย 3,151 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมคงที่ 58 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์ประจำวัน ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย ในสถานที่กักตัวของรัฐ โดยทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ บังคลาเทศ 1 ราย อินเดีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,351 ราย หายป่วยสะสม 3,151 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 142 คน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดสะสมคงที่ 58 ราย

สำหรับ ผู้ป่วยใหม่รายแรกเป็นชายสัญชาติบังคลาเทศ อายุ 31 ปี อาชีพค้าขาย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 ก.ค. 2563 เข้าพักที่สถานที่กักตัวผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) แห่งหนึ่งในกทม. ผลตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ส.ค. 2563 ไม่มีอาการ

ผู้ป่วยใหม่รายที่ 2 เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นแม่บ้านหญิงสัญชาติอินเดีย อายุ 41 ปี เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 2 ส.ค. 2563 เข้าพักที่สถานที่กักตัวผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) แห่งหนึ่งในกทม. ผลตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ส.ค. 2563 ไม่มีอาการ

และผู้ป่วยรายที่ 3 เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 4 ส.ค. 2563 เข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐในกทม.ผลตรวจพบเชื้อวันที่ 7 ส.ค. 2563 ไม่มีอาการ