ไม่พบผลการค้นหา
กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 2561 ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.61 พร้อมเชิญชวนให้แต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน

วันนี้ (12 เม.ย.61)เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แห่อัญเชิญไปตามเส้นทางต่างๆ และหยุดให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ จากนั้นในเวลา 16.30 น. จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ สวนลุมพินี ให้ประชาชนสรงน้ำและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขทุกวัย ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

_P3A4034.JPG


เนรมิตสวนลุมพินีในบรรยากาศงานวัด 

สำหรับการจัดงานสงกรานต์ปีนี้ ได้จำลองบรรยากาศการจัดงานสงกรานต์งานวัดแบบย้อนยุค นำการละเล่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสวยงามแบบไทยและเข้าร่วมงานสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ภายในงานมีชุดไทยแบบต่าง ๆ ให้เช่า และร้านถ่ายภาพ เพื่อบริการประชาชนในงานได้เก็บภาพแห่งความประทับใจในช่วงงานประเพณีไทยสงกรานต์

_P3A4644.JPG

ในส่วนของลานวัฒนธรรมและการสาธิต ได้จัดให้มีพื้นที่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด ลานก่อเจดีย์ทรายขนาดใหญ่ สาธิตการทำขนมไทย สาธิตการทำผ้าบาติก สาธิตการร้อยพวงมาลัย สาธิตการทำยาดมสมุนไพรหอม สาธิตการทำม้าก้านกล้วย การทำเดินกะลา สาธิตการละเล่นของไทย สาธิตการทำแป้งพวง ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ร่วมกับมูลนิธิโอมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลโอม อัญเชิญองค์เทพทั้ง 8 แห่งราชประสงค์มาประดิษฐานบนเขาพระสุเมรุจำลอง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 รวมทั้งกทม.ได้ฟื้นการประกวด “เทพีสงกรานต์กรุงเทพ” ในวันที่ 12 และ 13 เม.ย.61 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

13 เม.ย. เริ่มต้นปีใหม่ไทย ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 166 รูป

ในวันที่ 13 เม.ย.61 ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 166 รูป และพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ในเวลา 07.00 น. จากนั้นเวลา 08.30 น. จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงวัย ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน

_P3A3802.JPG


ยึดหลัก 5 ป "ปลอดแป้ง-ปลอดปืน-ปลอดโป๊-ปลอดแอลกอฮอล์-ประหยัดน้ำ"

กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ เล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ เน้นรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยยึดหลัก 5 ป คือ ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอความร่วมมือเดินทางเข้าร่วมงานด้วยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีศาลาแดง รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีสวนลุมพินี หรือเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือสามารถจอดรถในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่สถานที่กำหนด