ไม่พบผลการค้นหา
'สุทิน' ไม่เห็นด้วยหาก ก.ม.ลูก เลือกตั้ง ตกไป แล้วรัฐบาลจะใช้ พ.ร.ก. ชี้กติกาควรให้ทุกคนมีส่วนร่วม อย่าให้รัฐบาลเขียนคนเดียว เชื่อพิจารณาเสร็จทัน 15 ส.ค. แนะหาทางออกร่วมกันให้จบในสภา

วันที่ 3 ส.ค.2565 ที่อาคารรัฐสภา สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝืายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะเข้าสู่วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน แล้วจึงเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งหากวันนี้ไม่จบ ก็พิจารณาต่อวันที่ 9-10 ส.ค. และเชื่อมั่นว่าจะเสร็จทันกรอบเวลา 180 วัน คือก่อน 15 ส.ค. นี้

โดยการลงมติในวาระ 3 จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านที่พิจารณาวาระ 2 เสร็จครบทุกมาตราแล้ว จากนั้นจะยื่นไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้มีความเห็นส่งกลับมา จากนั้นขึ้นอยู่กับรัฐสภามีความเห็นชอบหรือไม่ ก็จะเป็นไปตามกระบวนการ

ในกรณีที่มีการคว่ำในวาระ 3 ก็เท่ากับกฎหมายฉบับนี้ตกไปเลย เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ซึ่งต่างจากกรณีที่พิจารณากฎหมายไม่ทันกรอบเวลา 180 วัน หากเป็นกรณีนั้น จะกลับไปใช้ร่างเดิมที่เสนอเข้ามาเป็นร่างหลัก คือร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เป็นสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแบบหาร 100

ส่วนความกังวลว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจะส่งผลให้มีกฏหมายประกาศใช้ไม่ทันการเลือกตั้งหรือไม่ สุทิน มองว่า อาจจะมีการเปิดสมัยวิสามัญเพื่อเร่งพิจารณาให้เสร็จทันการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่หากไม่ทันจริงๆ รัฐบาลอาจจะใช้แนวทางออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เชื่อว่ารัฐบาลมีทางออก แต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหน

อย่างไรก็ตาม สุทิน มองว่า การออก พ.ร.ก.การเลือกตั้ง ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะสำหรับกฎหมายที่ว่าด้วยกติกาซึ่งบังคับใช้กับทุกคน ควรเป็นกติกาที่บุคคลกลางเป็นผู้มีส่วนร่วมเขียนทั้งหมด เพื่อให้มีความละเอียดอ่อน เป็นที่ยอมรับ มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมา 

แต่หากใช้ พ.ร.ก.ก็จะเป็นกติกาที่รัฐบาลเขียนคนเดียว จึงไม่ควรนำมาใช้กับระบบการเลือกตั้ง หรือถ้าจะคิดว่ามีไว้ ดีเสียกว่าไม่มี ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ตนคิดว่าทุกคนควรหาทางออกร่วมกันในสภาจะดีที่สุด