ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรม "หมวกนิรภัยเคลือบซิลเวอร์นาโน" ลดการสะสมเชื้อโรค-กลิ่นไม่พึงประสงค์ หวังจูงใจผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ใช้สารซิลเวอร์นาโนเคลือบหมวกนิรภัย เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

โดยการเคลือบหมวกนิรภัยด้วยซิลเวอร์นาโน จะช่วยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ และเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นจากหมวกนิรภัยที่ไม่สะอาด ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างมักปฏิเสธการสวมใส่หมวกนิรภัย

IMG_9216.JPG

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรม “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย” ภายในงานมีการแจกจ่ายหมวกนิรภัยให้แก่ผู้แทนของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง ข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย บริเวณแยกเฉลิมเผ่าและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ได้สรุปยอดอุบัติเหตุสะสมรวม 7 วัน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึง 3,841 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนของผู้เสียชีวิตรวม 423 คน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม 4,005 คน และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.83 โดยส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ จากผลวิจัยยังพบว่าการสวมหมวกนิรภัยนั้นสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ได้ถึงร้อยละ 37 อีกทั้งยังพบว่าผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นมีอัตราการได้รับบาดเจ็บทางสมองสูงกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยถึง 6 เท่า