ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย เผยมีแผนขยายธุรกิจให้บริการศูนย์ฝึกอบรม หลังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ World Class ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากธุรกิจนี้หลักร้อยล้านบาทจากปัจจุบันทำได้ปีละ 5 ล้านบาท คาดภายใน 3 ปีมีความชัดเจน

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29993 : 2017-Learning Services Outside Formal Education-Service Requirement จากบริษัท URS-United Registrar of Systems (Thailand) Limited ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานบริการด้านการเรียนรู้ในระดับสากล ประกอบด้วย การศึกษาด้านวิชาชีพ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ รวมทั้ง การให้บริการฝึกอบรมลูกค้าภายนอก โดยครอบคลุมการเรียนในห้องเรียน และการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ

การบินไทยกับไปรษณีเรื่องพัฒนาบุคลากร
  • นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การบินไทย

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร และยังได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสินค้าอันตราย (IATA Accredited Training School / IATA-ATS) ที่ให้บริการฝึกอบรมกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

นายเชิดพันธ์ ระบุว่า ในแต่ละปีบริษัทจะต้องส่งพนักงานไปฝึกอบรมจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่การได้รับรองมาตรฐานข้างต้นจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงได้

ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานระดับ World Class เป็นการขยายขีดความสามารถในการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้สามารถจัดการบริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศได้ ทำให้บริษัทฯ วางเป้าหมายว่าจะดันศูนย์ฝึกอบรมการบินไทยให้สามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 5 ล้านบาทต่อปี คาดว่าแผนทั้งหมดจะชัดเจนภายใน 2-3 ปีหลังจากนี้

การบินไทยกับไปรษณีเรื่องพัฒนาบุคลากร

ขณะที่วันนี้ (8 พ.ย. 2562) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งสินค้าของประเทศไทย