ไม่พบผลการค้นหา
"ครูประทีป" ชี้ เด็กๆ ไม่ควรถูกกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงผ่านการดู "อาวุธสงคราม" ขณะมูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กธีม "เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ให้เด็กนำขยะมาแลกไข่ไก่

มูลนิธิดวงประทีป จัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในวันนี้ (12ม.ค.63) นำโดยนางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ หรือ ครูประทีป เลขาธิการและกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยมีเด็กๆจากชุมชน 70 ไร่หรือชุมชนคลองเตย ร่วมมากกว่า 3,000 คน หมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมต่างๆ การแสดงของเยาวชนบนเวที, ร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆทั้ง ดนตรี , กีฬา , การศึกษาและช่วยรณรงค์ภาวะโลกร้อน กิจกรรมที่น่าสนใจคือการให้เด็กๆนำขยะมาแลกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวและนำขยะทุกประเภทมาแลกไข่ไก่ ตามคำขวัญวันเด็กของมูลนิธิดวงประทีปปีนี้คือ "เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

82078405_1561152667356337_8951521523508707328_o.jpg

ภาพจาก : เฟซบุ๊กดวงประทีป เพื่อการพัฒนาเด็ก

ครูประทีป กล่าวว่า ปีนี้เน้นให้เด็กๆตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกและของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน โดยกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวและการเก็บขยะมาแลกไข่ไก่ จะทำให้ ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านบวกและเห็นประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปประธรรมและครอบครัวมีส่วนร่วม เพราะการมีงานวันเด็กถือว่า เด็กจะเป็นอนาคตของชาติที่โตขึ้นจะรักษาหรือทำลายสังคมได้ จึงจำเป็นต้องปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมเชิงบวก 

ครูประทีป ย้ำว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลลงทุนกับการพัฒนาเด็กน้อยมากการจัดงานวันเด็กก็มีเพียงปีละครั้งเป็นเหมือนงานอีเว้นท์แล้วก็หายไป ขณะที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่เท่าที่ควร

ครูประทีป ไม่เห็นด้วยที่ทางการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้เด็กๆไปเที่ยวชมในงานวันเด็ก เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังการใช้ความรุนแรง มีมุมมองในการทำลายล้างซึ่งเป็นทัศนคติเชิงลบ โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศมหาอำนาจกำลังจะก่อสงคราม ยิ่งไม่ควรส่งเสริมเด็กๆให้ใช้ความรุนแรง ส่วนคำอธิบายว่าการให้เด็กๆดูอาวุธสงครามเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักชาตินั้น ฟังไม่ขึ้น เพราะการรักชาติไม่จำเป็นต้องปลูกฝังในเรื่องการทำลายล้างผู้อื่น การปลูกฝังเรื่องสันติภาพ ความเป็นมิตรและประชาธิปไตย เอื้อต่อการให้เด็กๆโตขึ้นมามีคุณภาพในการรักษาหรือสร้างสรรค์สังคมได้ดีกว่า