ไม่พบผลการค้นหา
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ชี้ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ไม่สั่งยุบพรรคง่ายๆ แค่เพียงเหตุผลว่า 'อาจ' แต่ต้องมีการกระทำถึงขนาดเป็นการล้มล้างการปกครองแล้ว

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการตัดสินยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย โดยระบุ เหตุผลที่นำไปสู่การถูกศาลสั่งยุบพรรค ควรมาจากการกระทำถึงขนาดเป็นการล้มล้างระบอบการปกครอง ไม่ใช่แค่ "อาจจะ" เท่านั้น

เนื้อหาทั้งหมดระบุผ่านเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul ดังนี้

"ในประเทศทั้งหลายที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้น การยุบพรรคการเมืองมีเพียงเหตุเดียวที่ทำได้คือ มีการล้มล้างระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ

แต่ของประเทศไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2)

แค่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด ‘อาจ’ เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถสั่งยุบพรรคนั้นได้แล้ว ซึ่งเป็นการให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางเกินไป จนอาจทำให้เกิดการใช้อคติหรือความชอบไม่ชอบมายุบพรรคการเมืองกันได้

พรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคล การยุบพรรคการเมืองจึงเทียบได้กับโทษประหาร การที่ศาลจะพิพากษาประหารชีวิตใคร จะใช้เหตุเพียงแค่ว่า จำเลย ‘อาจกระทำ’ แค่นั้นไม่ได้ ต้องมีการกระทำที่มีความผิดถึงขั้นมีโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นจะพิพากษาประหารชีวิตได้

การที่จะยุบพรรคการเมืองก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคการเมืองที่มี ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผมจึงเห็นว่าศาลควรใช้อำนาจตาม พรป.พรรคการเมือง ม.92 วรรคหนึ่ง (2) ด้วยความระมัดระวัง แค่ศาลเห็นว่าพรรคการเมือง ‘อาจ’ เป็นปฏิปักษ์ หรือ ‘อาจ’ ล้มล้างระบอบการปกครอง ไม่ควรที่จะเป็นเหตุถึงขนาดสั่งยุบพรรคได้ ต้องมีการกระทำถึงขนาดเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นครับ

ที่เขียนมานี้ไม่ได้มุ่งปกป้องพรรคอนาคตใหม่ แต่ปกป้องพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งและมี ส.ส.ในสภา ผมเห็นว่าให้สู้กันในสภาดีกว่าสู้กันนอกสภาหรือลงถนนครับ"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :