ไม่พบผลการค้นหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ยืนยันความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว แต่ต้องโปร่งตรวจสอบได้ พร้อมแนะให้นำเงินค่าปรับแต่ละท้องที่มาจัดซื้อ
14-12-2560 11-47-14.jpg


นางสาวกัณวีร์ กนิษฐพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวว่า 'ความเร็ว' สัมพันธ์กับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ดังนั้น หากจำกัดการใช้ความเร็วได้ จะทำให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลง แต่ปัจจุบันเครื่องตรวจจับความเร็วในไทย ยังมีไม่เพียงพอ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เครื่องตรวจจับความเร็ว ที่ใช้จับกุมผู้กระทำผิด จำเป็นต้องถ่ายภาพได้ด้วย เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานการดำเนินคดี และลดข้อโต้แย้งกับผู้ขับขี่ ส่วนเรื่องราคา ยอมรับว่าค่อนข้างสูงในหลักแสนบาท แต่ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาว อย่างในประเทศอังกฤษ ลงทุนจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว 226 ล้านบาทต่อปี แต่ได้ค่าปรับและมูลค่าในการลดอุบัติเหตุ กลับมาถึง 5 เท่า ภายใน 1 ปี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ แนะให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย และกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง พร้อมจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อและซ่อมบำรุง หรืออาจนำเงินค่าปรับในแต่ละท้องที่มาสมทบด้วย โดยให้ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ร่วมกำหนดคุณสมบัติเครื่องตรวจจับความเร็ว เพื่อสร้างความโปร่งใส


รายงานโดย : วีรนันต์ กันหา