ไม่พบผลการค้นหา
3 แบงก์รัฐ ยันไม่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านสาขาธนาคาร ขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น พร้อมประกาศปิดสาขาคนหนาแน่นชั่วคราว ด้านกระทรวงการคลัง ย้ำไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. จะเริ่มเปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการรับเงินเยียว 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน และเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

ในส่วนของการรับเงินเยียวยา สามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมโดยที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน  โดยระบบจะจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีเร็วที่สุดภายใน 7 วันทำการ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จะไม่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคาร เพื่อลดความหนาแน่นและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ล่าสุดพบลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบมาเปิดบัญชี เพื่อเตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยจำนวนมาก ดังนั้นธนาคารจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ขณะที่ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากไปทำธุรกรรมดังกล่าวที่สาขาธนาคารออมสินหลายแห่งในหลายพื้นที่ ช่วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 จนเกิดความแออัดหนาแน่นภายในพื้นที่สาขา อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามชุมนุมและรวมตัวกันในสถานที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ธนาคารฯ จึงขอปิดการให้บริการสาขาในบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ต่อทั้งประชาชนและพนักงานธนาคารออมสิน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยในส่วนของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่าจะไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารเช่นกัน

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ย้ำว่า ประชาชนที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ สามารถใช้บัญชีที่มีอยู่เดิม โดยไม่จำกัดธนาคาร หลังพบประชาชนจำนวนมากไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่แน่นสาขา ซึ่งเสี่ยงก่อการระบาดของโควิด-19