ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาล เตรียมใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ เข้าถึงประชาชน ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล และเป็นช่องทางทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ไม่ให้ประชาชน เชื่อข่าวบิดเบือน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมปรับรูปแบบงานประชาสัมพันธ์รัฐบาล หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่า โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลทำมาตลอด แต่ประชาชนยังไม่รับทราบผลงานอย่างแท้จริง จึงเตรียมใช้ช่องทางต่างๆ นำเสนอผลงานรัฐบาล ที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการเข้าถึงประชาชน ด้วยการทำข้อความสั้นๆ ให้อ่านเข้าใจง่าย และรับทราบข้อเท็จจริง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น นโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า งานด้านการประชาสัมพันธ์รัฐบาล สามารถทำได้ดีกว่านี้ และหากประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร ประชาชนก็จะอยู่ข้างรัฐบาล หากมีการโจมตีบิดเบือน ประชาชนก็จะทราบว่าไม่ใช่เรื่องจริง