ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - บังคับให้ขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดเสี่ยงติดโควิด-โอเวอร์รีแอค - Short Clip
Jan 7, 2021 10:13

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

จากข้อกำหนดยกระดับการควบคุมพื้นที่ขั้นสูงสุดใน 5 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ที่เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 6 ม.ค.และให้มีผลวันที่ 7 ม.ค. ก่อเกิดความปั่นป่วนยุ่งยากกับประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ประชาชน หากจะออกนอกพื้นที่จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันแรกมีประชาชนจำนวนมากต้องไปเข้าแถวเพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตที่อำเภอ ทำให้เกิดสภาพแออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้ออีกต่างหาก ถือเป็นการออกข้อกำหนดที่เกินความจำเป็นและไม่ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวล่วงหน้า จึงอาจเข้าข่าย “โอเวอร์ รีแอค” Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog