ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ชายแดนใต้ ยากจนมากที่สุด - Short Clip
มองโลก มองไทย - ความไม่เสมอภาคทำปัญหายากจนรุนแรงขึ้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - สแกนดิเนเวียเก็บภาษีได้สูงกว่าประเทศอื่น - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไนจีเรีย แซง อินเดีย มีคนจนมากที่สุดในโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - เอเชียตะวันออก เร่งฟื้นฟู - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยรายได้ลด แต่ค่าแรงไม่เพิ่ม - Short Clip
มองโลก มองไทย - การชุมนุมระลอกใหม่ของกลุ่มนักศึกษา - Short Clip
มองโลก มองไทย - หน้าที่ของสายการบินแห่งชาติ - Short Clip
มองโลก มองไทย - บุรุนดี ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - วิกฤติเศรษฐกิจช่วงโควิดทำเด็กยากจนลำบากมากขึ้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - ภาษีความมั่งคั่งเครื่องมือแก้เหลื่อมล้ำ-ทำรัฐสวัสดิการ - Short Clip
มองโลก มองไทย - เงินลงทุนกำลังหนีออกจากประเทศไทย - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อนสายเกินไป - Short Clip
มองโลก มองไทย - ยุบพรรคเป็นเรื่องร้ายแรง การยุบพรรคเป็นเรื่องร้ายแรงในประเทศปชต.เต็มใบ - Short Clip
มองโลก มองไทย - ระบบบำนาญประชาชนไทย ครอบคลุมแต่ไม่เพียงพอ - Short Clip
มองโลก มองไทย - ในปี 2019 นิติรัฐ-นิติธรรมเสื่อมถอยลงทั่วโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - ระบบบำนาญประชาชนของไทย ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยอาจไม่ฟื้นหากไม่พัฒนาการแข่งขันด้านเทคโนโลยี - Short Clip
มองโลก มองไทย - ประเทศพี่ใหญ่อาเซียนแจกเงินคนเดือดร้อน - Short Clip
มองโลก มองไทย - ยิ่งยุบ ยิ่งเข้มแข็ง - Short Clip
มองโลก มองไทย - ปี 2558-2561 อัตราความยากจนไทยเพิ่มมากขึ้น - Short Clip
Mar 15, 2020 05:32

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2563

ความยากจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นพร้อมความท้าทายทางเศรษฐกิจ/ เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยมีอัตราเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาค (ร้อยละ 2.7) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อัตราการส่งออกลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระดับโลก ภาคส่วนการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะถดถอย นอกจากนั้น ภัยแล้งและน้ำท่วมมากระทบต่อชีวิตของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดอยู่แล้ว 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog