ไม่พบผลการค้นหา
“สายรัดข้อมืออัจฉริยะ” ช่วยชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน
Mar 14, 2018 07:24

ทีมแพทย์ฉุกเฉินคือแนวตั้งรับในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยต้องรอให้มีการแจ้งเหตุเข้ามาที่หน่วยบริการก่อน หลังจากนั้นทีมแพทย์และรถพยาบาลจึงออกไปช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้ แต่แนวทางแบบนี้หลายครั้งทำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ปัจจุบัน กำลังมีการพัฒนาอุปกรณ์ติดตามตัวที่เรียกว่า “สายรัดข้อมืออัจฉริยะ” ช่วยให้ทีมแพทย์ทำงานเชิงรุกมากขึ้น ไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บแจ้งเหตุเข้ามาอีกต่อไป แถมยังช่วยให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อรักษาวินาทีชีวิตของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้มากขึ้นกว่าเดิม