ไม่พบผลการค้นหา
ครม.อนุมัติ ตั้งกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว SSF แทน LTF
Jan 27, 2020 15:44

ครม.อนุมัติตั้งกองทุน SFF แทน LTF ถือหน่วยลงทุน 10 ปี และลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท สามารถลดหย่อนภาษีไม่เกินร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 200,000 รวม RMF ไม่เกิน 500,000

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/hBc1m-eZ3