ไม่พบผลการค้นหา
ปรับแก้ประกาศ 'ห้ามขายเบียร์ผ่านตู้อัตโนมัติ
Dec 13, 2017 11:57

ที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบให้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ขณะที่ ร่างประกาศฯ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องกดอัตโนมัติในร้านค้าปลีก ยังไม่ได้ข้อสรุป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้อุปกรณ์จ่ายเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าปลีก 

หลังจาก เครือข่ายภาคประชาชน ได้เสนอให้ออกอนุบัญญัติเพื่อกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเครื่องกดอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อ โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 30 (6) แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ สถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงพิจารณาเห็นว่า ควรให้มีการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชน เข้าถึงได้ง่าย