ไม่พบผลการค้นหา
ภูเก็ตนำร่องแพทย์ฉุกเฉิน 4.0 ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บทันท่วงที
Mar 6, 2018 04:06

หลังเกิดอุบัติเหตุ ทุก ๆ วินาทีมีค่าสำหรับชีวิตของผู้ป่วย การบริหารจัดการรถฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตมีรถพยาบาลรองรับอุบัติเหตุวิ่งอยู่รอบเกาะประมาณ 40 - 50 คันซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ และมูลนิธิต่างๆ ดังนั้นการแบ่งพื้นที่การกระจายของรถฉุกเฉินให้ครอบคลุม รวมทั้งการวางแผนให้การกระจายตัวของเครือข่ายมีความถูกต้อง สื่อสารได้ชัดเจน ถึงจุดเกิดเหตุได้แม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บ

“ รถคันแรกต้องเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 8-10 นาที ” หมอเลอศักดิ์กล่าว

ในอดีตทางโรงพยาบาลได้ใช้วิธีการสื่อสารทางวิทยุ บางครั้งการถ่ายทอดข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน แต่หลังจาก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเห็นถึงความจำเป็นจึงติดตั้งระบบ Advance Telemedicine ซึ่งประกอบด้วยการส่งสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง และสัญญาณชีพของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลที่ศูนย์สามารถสั่งการและเห็นผู้ป่วย เหมือนกับหน่วยที่ออกไปรับผู้ป่วย หากในระหว่างที่อยู่บนรถ ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง แพทย์ที่โรงพยาบาลก็สามารถสั่งการรักษามายังรถพยาบาลได้เลยซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของระบบนี้