ไม่พบผลการค้นหา
สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ยื่นหนังสือประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย สะท้อนความทุกข์ยาก ขายข้าวถูกกดราคา เรียกร้องรัฐเร่งออก มาตรการแก้ปัญหา

นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ยื่นหนังสือถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ถึงปัญหาความยากลำบากของเกษตรกร โดยเห็นว่า ชาวนาเป็นเกษตรกร ที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปัจจุบันความเดือดร้อนเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวมีปัญหา เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ เป็นอย่างมาก มาตรการที่รัฐประกาศว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาก็ไม่ตรงกับความต้องการเช่นข้าวหอมมะลิ ชาวนาขายข้าวได้จริงเพียงตันละ 10,000 - 12,000 บาทต่อตันเท่านั้น แต่ราคาที่อ้างอิงในโครงการประกันสูงถึง 15,000 และราคาตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ สูงถึงกว่า 16,000 บาทต่อตัน ซึ่งที่ผ่านมาชาวนาไม่ได้ราคาตามความเป็นจริง

จึงขอเรียกร้องให้รัฐกลับไปประกาศราคาอ้างอิงใหม่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้ที่ขายข้าวไปก่อนประมาณ 15 วันซึ่งถือเป็นราคาที่ตกต่ำอย่างมากขณะที่โรงสีก็ไม่รับซื้อเนื่องจากสถาบันการเงินได้ตรวจเช็คเครดิตการขอเงินคืน จึงทำให้โรงสีไม่สามารถ รับซื้อข้าวจากชาวนาส่งผลให้เกิดการกดราคาชาวนา ขณะที่โรงสีก็ไม่ทราบว่าจะซื้อไปเพื่ออะไร เพราะต้องพบปัญหา ในขั้นตอนการส่งออกข้าวต่อเช่นกัน

ดังนั้นขอให้รัฐประกาศราคาอ้างอิงใหม่โดยเฉพาะในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ซึ่งพรรคเพื่อไทยเสนอให้หามาตรการประกันการขายข้าวเช่นมาตรการประกันยุ้งฉางเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินสดไปใช้ก่อนในลักษณะปลอดดอกเบี้ย ขอให้ธนาคารปล่อยสินเชื่ออย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ทบทวนมาตรการประกันรายได้ ซึ่งไม่ตรงกับราคาที่ประกาศไว้ โดยขอให้ไปชดเชยย้อนหลังในวันที่ชาวนาขายข้าวจริงด้วยและขอให้เร่งจ่ายเงินชดเชยจากน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมถึงหามาตราการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตให้เป็นธรรม